Werkwijze

Werkwijze

Miriam Johnston Coaching in Verloskunde

Natuurlijk is verloskunde een beroep, maar ik kan persoonlijk niet zeggen dat ik dit volledig zie als werk. Simpel gezegd doe ik waar ik goed in ben, met veel passie en plezier. Ik probeer teamwork te creëren met de vrouw, maar ook zeker in combinatie met de partner! Op een eerlijke en oprechte manier zal ik te werk gaan, met de volledige aandacht voor de zwangerschap en de bevalling, inclusief alles wat hierbij komt kijken. Ik streef naar persoonlijke aandacht en een up-to-date zorgniveau.

Met de kracht en energie vanuit de vrouw en haar partner gaan we te werk. Het kan zijn dat je bang bent, onzeker bent of kwalen hebt in het zwangerschapstraject. Coaching in de verloskunde kan dan een uitstekende houvast bieden voor u en uw partner.

Ik ga normaal gesproken te werk op basis van een aantal vaste stappen.

Stappenplan binnen de werkwijze

  1. Ik begin graag met een eerste kennismakingsgesprek met de vrouw en/of haar partner. Hierbij luister ik graag naar hoe zij staan in de zwangerschap. Tevens biedt deze gelegenheid mij de ruimte om een korte uitleg te geven wat zij mogen verwachten en op welke wijze ik hen bij kan staan.
  2. Wanneer men verder wil gaan met de coaching voor de verloskunde, worden er meestal 2 à 3 sessies van om en nabij 90 minuten ingepland ter voorbereiding op de bevalling, maar ook ter begeleiding gedurende de zwangerschap en de periode na de bevalling.
  3. Vervolgens kunnen er nog afzonderlijke sessies worden gegeven over specifiekere elementen van de zwangerschap en de bevalling. Uiteraard wordt hier volledig op maat te werk gegaan, en bied ik ook de mogelijkheid om in groepsverband sessies te volgen.